Keskmised kaherattalised traktorid

Keskmist klassi kaherattalised traktorid (ehk aiatraktorid) on universaalsed mitmefunktsionaalsed masinad võimsusega kuni 6-6,5 hj ja kaaluga vahemikus 50-80 kg.

7 - 6
Seda tüüpi traktorid on erinevalt motofreesidest loodud keskmise suurusega (vähemalt 1000 m2) maatükkide töötlemiseks erinevatel, sealhulgas ka rasketel pinnastel. Seepärast on neil  nii suurem kaal kui ka tugevam konstruktsioon, ka mootorid paigaldatakse suurema võimsusega.

Kaherattalistel traktoritel on võrreldes motofreesidega rida eripärasid ja eeliseid.

Ennekõike on neile iseloomulik mitme (2-st 6-ni) käigu olemasolu. Käikude vahetamisega saab muuta mitte ainult liikumise kiirust töödeldaval maatükil, vaid ka freeskultivaatorite pöörlemiskiirust, mis pole sugugi väiksem ülesanne pinnase töötlemisel.

  Nii näiteks on teada, et aeglasel käigul lõikub freesi hammas sügavamale töödeldavasse pinda ja frees segab selle labida sügavuselt paremini läbi, kiirel käigul aga on töötlemissügavus väiksem, mullaharimine pindmine, kuid seevastu töötlevad freesid pinnase ülemist kihti päris peenteks fraktsioonideks. Peale selle ainult aeglane käik lubab efektiivselt töötada adra, muldaja ja teiste lisaseadmetega. Seepärast on ilmne, et mitu käiku (vähemalt aeglane ja kiire)kaherattalise traktori arsenalis on suur pluss igat tüüpi keskmist klassi aia- ja talumasinale; suur arv käike on veel eelistatavam, sest saab paremini valida sobivat kiirust konkreetsele aiamaa harimise operatsioonile.
Freeside pöörlemise osatähtsus mullaharimise protsessis

7 - 2

Kaherattalise traktori teiseks eripäraks ja eeliseks on loodud täiendavad ripp- ja haakeseadmed. Just see täiendavate riistade rohkus avabki täiel määral selle tehnika laiu võimalusi. Ükski motofreesi tüüp ei jõua oma tööde ringiga kaherattalisele traktorile jõukohastele töödele ligigi.

Freesi haardelaius ulatub 60-80 cm. Kuid mõnedel mudelitel, millel on piisav tugevus ja võimsus, saab haardelaiust suurendada, lisades täiendavaid freeside sektsioone. Tänu sellele kasvab ka aiatraktori tootlikkus tervikus.

Mulla harimissügavus on kuni 20-25 cm. Seejuures on tähtis, et kobestamise sügavust saab reguleerida. Seda saab teha adrasaha abil (seda nimetatakse vahel ka piirikuks, sest see aiatraktori jalg piirab freesi maapinda lõikumise sügavust) ning vajaliku käigu valikuga.

Keskmised kaherattalised traktorid varustatakse reeglina 4-taktiliste, puhta bensiiniga töötavate mootoritega, mis kindlustab nende suure võimsuse, töökindluse ja kasutamise lihtsuse. Samal ajal mõnedele mudelitele – kuigi tunduvalt harvemini -paigaldatakse 2-taktilised ja isegi diiselmootorid. Kõik mootorid on jaotatud klassideks: amatöörmootorid (neid nimetatakse veel tarbemootoriteks), poolprofessionaalsed ja professionaalsed. Mootori kuuluvus ühte või teise klassi räägib mitte mootori töökindluse tasemest, vaid ainult agregaadi algsest motoressursi varust, mis koos reduktori keerukusega määrab ka kaherattalise traktori kogumaksumuse.

7 - 3

Keskmist klassi aiatraktoritele paigaldatakse tehnoloogiliselt keerulised reduktorid. Need on reeglina tugevdatud ning täiuslikumad reduktorid, mille konstruktsioonis ei kasutata ei tigu- ega rihmaülekandeid, mis on nii tavapärane paljudele motofreeside mudelitele. Kaherattaliste traktorite reduktorites kasutatakse kett ja hammasratasülekandeid, sest need on töökindlamad ja mõeldud pikaajaliseks tööks, vahel isegi ebasoodsates kliima- ja ilmastikutingimustes.

Just mootori võimsus ja klass, aga samuti reduktori tehnoloogiline keerukus ja tugevdatavuse klass mõjutavad otseselt aiatraktori maksumust.

7 - 4

Suur kaal, võimas mootor ja kiir ülekanne lubavad aiatraktoril vedada transportkäru. Mõned selle klassi agregaadid, millele on konstrueeritud sellised spetsiaalsed haagised veavadki erinevaid koormaid. Haagiste kandevõime ulatub 250-500 kg.

Kaherattalised traktorid on võrreldes motofreesidega keerulisemad agregaadid. Ent erilisi teadmisi kasutajalt ei nõuta. Aiatraktoriga koos tarnitakse nii selle enda tervikus kui ka mootori kasutusjuhend. Neis kasutusjuhendites on üksikasjalikult kirjeldatud mootori ja üleüldse kaherattalise traktori käsitlemine töö erinevatel etappidel. Peale selle on selgelt esitatud aiatraktori tervikus ja mootori hooldusnõuded sõltuvalt sellest, mitu töötundi on tal juba täitunud.  Koos regulaarse tehnoülevaatuse ja hooldusega sisaldab see õhufiltri ja karteris õli vahetust kindla töötundide arvu tagant. Selline hooldus ei tekita erilisi raskusi, sest see on kordi lihtsam, kui auto tehnohooldus.

Kui aiatraktor aitab maad harida